β decay of semi-magic 130 Cd: Revision and extension of the level scheme of 130 In

Repositorio Dspace/Manakin

Lista de ficheros

Thumbnail
Compartir

Citas
G o o g l e ™ Scholar: Jungclaus, A. - Taprogge, J.

Lista de colecciones del ítem