An indirect search for weakly interacting massive particles in the sun using 3109.6 days of upward-going muons in super-kamiokande

Biblos-e Archivo/Manakin Repository

Files in this item

Thumbnail
Share

Delicious Save this on Delicious

Citations
G o o g l e ™ Scholar: Tanaka, T. - Abe, Ko - Hayato, Yoshinari - Iida, Takashi - Kameda, J. - Koshio, Yusuke - Kouzuma, Yutaka - Miura, Makoto - Moriyama, Shigetaka - Nakahata, Masayuki - Nakayama, Shoei - Obayashi, Yoshihisa - Sekiya, Hiroyuki - Shiozawa, Masato - Suzuki, Yoichiro - Takeda, Atsushi - Takenaga, Yumiko - Ueno, Koh - Ueshima, K. - Yamada, Satoru - Yokozawa, Takaaki - Ishihara, Chizue - Hazama, S. - Kaji, Hiroshi - Kajita, Takaaki - Kaneyuki, Kenji - McLachlan, T. - Okumura, Kimihiro - Shimizu, Yuki - Tanimoto, Naho - Dufour, Fanny - Kearns, Edward T. - Litos, Michael Dennis - Raaf, Jennifer L. - Stone, James L. - Sulak, Lawrence R. - Cravens, James P. - Bays, K. - Kropp, W. R. - Mine, Shun'ichi - Regis, C. - Smy, Michael B. - Sobel, Henry W. - Ganezer, Kenneth S. - Hill, James E. - Keig, William E. - Jang, Jeeseung - Kim, Jaeyool - Lim, Intaek - Albert, Justin B. - Scholberg, Kate - Walter, Christopher W. - Wendell, Roger A. - Wongjirad, Taritree M. - Ishizuka, Takeharu - Tasaka, Shigeki - Learned, John G. - Matsuno, Shige - Smith, Suzanne N. - Martens, Kai - Vagins, Mark R. - Watanabe, Yosuke - Hasegawa, Takuya - Ishida, Taku - Ishii, Takanobu - Kobayashi, T. - Nakadaira, Takeshi - Nakamura, Kenzo - Nishikawa, Koichiro - Nishino, Haruki - Oyama, Yuichi - Sakashita, Ken - Sekiguchi, Tetsuro - Tsukamoto, Toshifumi - Suzuki, Atsumu - Takeuchi, Yasuo - Ikeda, Motoyasu - Minamino, Akihiro - Nakaya, Tsuyoshi - Labarga, Luis - Fukuda, Yoshiyuki - Itow, Yoshitaka - Mitsuka, Gaku - Jung, Changkee - McGrew, Clark E. - Lopez, Gabriel D. - Yanagisawa, Chiaki - Tamura, Norio - Ishino, Hirokazu - Kibayashi, A. - Sakuda, Makoto - Kuno, Yoshitaka - Yoshida, Makoto - Kim, Soo Bong - Yang, Bongseob - Okazawa, H. - Choi, Youngkyu - Nishijima, Kyoshi - Yokosawa, Y. - Koshiba, Masatoshi - Totsuka, Yoji - Yokoyama, Masashi - Chen, Shaomin - Heng, Yong - Yang, Zongchang - Zhang, Houxing - Kiełczewska, Danuta - Mijakowski, Piotr - Connolly, K. - Dziomba, M. - Thrane, Eric - Wilkes, Jeffrey

This item appears in the following Collection(s)