Análisi de les diferents estratègies emprades pels treballadors que opten per la compra d'una empresa en dificultats

Repositorio Dspace/Manakin

Lista de ficheros

Thumbnail
Compartir

Delicious Guarda esto en Delicious

Citas
G o o g l e ™ Scholar: Vidal Martínez, Isabel

Lista de colecciones del ítem