Hidrodecloración catalítica de clorometanos en fase gas mediante catalizadores metálicos soportados sobre carbón activo

Repositorio Dspace/Manakin

Lista de ficheros

Thumbnail
Compartir

Citas
G o o g l e ™ Scholar: Álvarez Montero, Ariadna

Lista de colecciones del ítem